Hem

RÄTTSLÄKARNA

I VÄST

Rättsläkarna i Väst är Marcus Grelsson och Ulf Jonsson. Vi är specialister i rättsmedicin och arbetar sedan 2016 som privata rättsläkare.  Vårt kontor ligger på Hisingen i Göteborg. Tidigare  arbetade vi under många  år på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg.

Ulf Jonsson och Marcus Grelsson

Vi erbjuder:

- rättsmedicinsk bedömning av utfärdade rättsintyg och obduktionsrapporter (second opinions)

- rättsmedicinska bedömingar av dokumenterade skador (till exempel bedömning av bilder och journalhandlingar)

- bedömning av rättskemiska analyssvar (till exempel alkohol- och droganalyser)

- sakkunnigt vittnesmål i domstol

- utbildning i rättsmedicin

ADRESS:

Rättsläkarna i Väst

Hildedalsgatan 2

417 05 Göteborg


0725-51 29 63

0760-29 96 67

info@rattslakarna.se

Copyright @ All Rights Reserved